Stimate actionar,


Va aducem la cunostinta, aprobarea de catre ASF, prin Decizia nr. 734/30.05.2017, a Ofertei Publice de Cumparare actiuni SIF2, cu urmatoarele caracteristici:

·         Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei este de 25.000.000, reprezentand 2,4081% din capitalul social

·         Pretul de rascumparare este de 1 leu/actiune

·         Perioada de derulare a ofertei: 07.06.2017 – 27.06.2017

·         Intermediarul ofertei: Raiffeisen Bank

Modalitatea si locurile de subscriere, programul de lucru cu publicul

Actionarii pot subscrie in Oferta prin completarea si semnarea a 2 (doua) exemplare ale formularului de subscriere anexat si transmiterea inainte de inchiderea Ofertei Publice a tuturor documentelor necesare, la una din urmatoarele adrese:

§  La sediul Raiffeisen Bank din Cladirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, Bucuresti, cod postal 014476, in timpul programului normal de lucru de luni pana vineri, pe parcursul Perioadei de Oferta; si

§  la sediul altor intermediari autorizati de ASF, care au semnat si au transmis Intermediarului scrisoarea de angajament privind respectarea termenilor si conditiilor Ofertei Publice (denumita in continuare „Scrisoare de Angajament”), si au primit, din partea BVB, accesul in segmentul de piata dedicat Ofertei Publice, in timpul programului normal de lucru al intermediarilor respectivi pe parcursul Perioadei de Oferta, de luni pana vineri.

In ultima zi a Perioadei de Oferta, Formularele de Subscriere pot fi depuse la intermediarii mentionati mai sus doar pana la ora 12.00 PM (Ora Europei de Est - GMT+2).

Documentul de Oferta este disponibil, in mod gratuit:

a)     in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si a Emitentului (www.sifm.ro).

b)     pe suport de hartie, la sediul Raiffeisen Bank din Cladirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, Bucuresti, cod postal 014476, fax 021.230.06.84

c)      pe suport de hartie, la sediul central al SIF Moldova - str. Pictor Aman 94C, Bacau, cod postal 600164, România,

Pentru informatii aditionale, puteti sa ne contactati la telefon 0234-576740, 0744-775773 persoana de contact Cecilia Manta, sau pe adresele de mail actionariat@sifm.ro, SIFMoldova@sifm.ro, in perioada derularii Ofertei.

 

Vicepresedinte Director General Adjunct

Claudiu DOROS