Stimati actionari,


Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 27/28 aprilie 2018, cu ordinea de zi prevazuta in Convocator.

La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018 (data de referinta).

 

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv privind: schimbarea denumirii companiei Ón FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.; modificarea limitelor generale anuale de remunerare ale structurii de conducere si delegarea dreptului de reprezentare in raport cu tertii (solicitare ASF).

2. Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 11 milioane actiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social (1,09% din capitalul social); pretul minim de achizitie va fi pretul de piata BVB din momentul efectuarii achizitiei, pretul maxim pe actiune: 2,5 lei.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea dividendului brut de 0,05 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2018 si aprobarea datei de 02.10.2018, ca data a platii dividendelor

2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2017 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie

3. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului.

 

Costel Ceocea
Presedinte CA