Stimati actionari,


SIF Moldova a intocmit Situatiile financiare individuale neauditate aferente exercitiului financiar 2018 în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”) si în conformitate cu cerintele Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

 

Situatiile financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2018 conform IFRS pot fi consultate pe website-ul societatii www.sifm.ro/raportari periodice/2018.


Teleconferinta cu investitorii si analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2018 va avea loc in data de 28.02.2019 incepand cu ora 15:00. Informatii privind participarea la eveniment sunt disponibile pe website-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) si pe cel al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Situatiile financiare preliminare neauditate pot suporta modificari in functie de evenimentele ulterioare inchiderii bilantului si de recomandarile auditorului financiar

 

 

Claudiu Doros
Director General

 

...Detalii...