CALENDAR DE RAPORTARE 2013

Activitatea Societatii de Investitii Financiare Moldova S.A. este aliniata principiilor OECD de Guvernanta Corporativa, principiilor Guvernantei Corporative emise de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru societatile cotate, precum si celor mai bune practici in materie existente in prezent , conform Codului de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova.

In relatia cu actionarii si cu institutiile pietei de capital se asigura transparenta deplina a activitatii, promptitudinea raportarii si publicarii acestora, informarea continua a investitorilor in conformitate cu respectarea obligatiilor de raportare reglementate de criteriile specifice ale CNVM si BVB - Regulamentele CNVM nr. 15/2004 si 1/2006, Codul BVB, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Calendarul de comunicare financiara 2013.

Informatii comunicate

Data raportarii

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate pentru anul 2012

15.02. 2013

Teleconferinta cu analistii, investitorii privind rezultatele financiare 2012 si  ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara  a Actionarilor SIF Moldova  din data de  04/05 aprilie 2013

04.03.2013
 ora 1400

AGA de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2012

04/05.04.2013

Prezentarea Raportului anual de activitate si a rezultatelor financiare pentru anul 2012

in termen de 24 de ore de la aprobarea AGA

Prezentarea rezultatelor financiare la  trimestrul I 2013

15.05.2013

Prezentarea rezultatelor financiare individuale pentru anul 2012, conform IFRS

28.06.2013

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare la semestrul I 2013

02.08.2013

Prezentarea rezultatelor financiare consolidate  pentru anul 2012, conform IFRS

30.08.2013

Prezentarea rezultatelor financiare la  trimestrul III 2013

14.11.2013