CALENDAR DE RAPORTARE 2012

Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A. respecta principiile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Europeana de guvernanta corporatista in relatia cu actionarii si cu institutiile pietei de capital prin asigurarea transparentei depline a activitatii, promptitudinea raportarii si publicarii acestora, informarea continua a investitorilor in conformitate cu respectarea obligatiilor de raportare reglementate de criteriile specifice ale CNVM si BVB - Regulamentele CNVM nr. 15/2004 si 1/2006, Codul BVB, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

INFORMATII COMUNICATE

DATE DE RAPORTARE 2012

1.Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate pentru anul 2011 31 ianuarie 2012
2.AGOA de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2011 05/06 aprilie 2012
3.Prezentarea Raportului anual de activitate si a rezultatelor financiare pentru anul 2011 09 aprilie 2012
4.Prezentarea rezultatelor financiare la trimestrul I 2012 15 mai 2012
5.Prezentarea rezultatelor financiare individuale pentru anul 2011, conform IFRS 29 iunie 2012
6.Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare la semestrul I 2012 14 august 2012
7.Prezentarea rezultatelor financiare la trimestrul III 2012 01 noiembrie 2012