ANUNT
Privind lansarea Ofertei Publice de Cumparare
a actiunilor emise de TESATORIILE REUNITE SA BUCURESTI (TERU)
Decizia ASF nr. 1967/09.12.2014