Hotarari AGOA 15.04.2014

Raport anual 2013

1. Raportul de activitate al Consiliului de Administratir

2. Declaratia "Aplici sau explici" - anexa la Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova

3. Declaratia persoanelor responsabile pt. intocmirea situatiilor financiar-contabile

4. Situatiile financiare anuale individuale auditate

5. Raportul auditorului financiar

6. Declaratia de politici investitionale 2014-2018. Programul de activitate 2014 si BVC 2014