Hotarari AGOA 15.04.2014
(Monitorul Oficial nr. 2646/14.05.2014)
(Buletinul ASF nr. 15/14-18.04.2014)
(Ziarul Bursa din 16.05.2014)

Raport de activitate al Consiliului de Administratie la S1 2014