Raport de activitate al Consiliului de Administratie la T3 2014